Jihoslovanské mauzoleum

Co zde najdete 

Památku na československo-jugoslávské přátelství

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je v Bezručových sadech stavba, která jako by z oka vypadla nějakému římskému chrámu? Jde snad o další důkaz dávné přítomnosti Římanů v Olomouci? Kdepak. Jedenáct metrů vysoký klasicistní chrám v tomto parku je posledním oficiálním jugoslávským územím na světě.

Hrdinové první světové války

Po první světové válce, když Československo a Jugoslávie uzavřely 14. srpna 1920 spojeneckou smlouvu, vznikl v Olomouci Klub přátel Jugoslávie. Klub měl zpočátku pouze devatenáct členů, převážně z řad inteligence a důstojníků československé armády, postupně se ale rozrůstal.

V roce 1921 se klub stal součástí Československo-jihoslovanské ligy. V rámci své činnosti konala liga každoročně oslavy jihoslovanského státního svátku, spojené obvykle s pietní vzpomínkou na vojenském hřbitově v Černovíře, kde byly uloženy ostatky 173 jihoslovanských vojáků, kteří zde padli během první světové války. Právě každoroční tryzny přivedly členy ligy k myšlence uctít důstojným způsobem památku téměř 1300 Jihoslovanů, pohřbených během války na celém území Moravy a Slezska. Zrodil se nápad vybudovat pro ně mauzoleum.

Pro stavbu mauzolea si Češi a Jugoslávci vybrali olomoucké Bezručovy sady. Práce na mauzoleu začala v dubnu 1926, po předchozích jednáních s jugoslávským velvyslanectvím a vládními orgány ČSR. Návrh mauzolea vypracoval olomoucký architekt Hubert Aust (1891-1955).

Model Jihoslovanského mauzolea ve 3D od firmy MOFs

Návod: Najeďte myší na model, stiskněte levé tlačítko myši a pohybujte kurzorem. 3D model by se vám měl pohybovat směrem, kterým si určíte. Pokud chcete model zvětšit přes celou obrazovku, klikněte na něj pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Full Screen Multimedia. Model do původní podoby vrátíte opět stiskem pravého tlačítka a výběrem End Full Screen Multimedia.

Podle Austových plánů zde nejprve vyrostl umělý pahorek orámovaný dvojitým schodištěm, a brzy poté neoklasicistní, jedenáct metrů vysoká kaple s kopulí a předsíní podpíranou řadou deseti dórských sloupů. Jádrem stavby se stala krypta pro 1300 rakví, krásně vyzdobená pravoslavnými freskami.

Vstup do mauzolea okrášlil pískovcový reliéf truchlící ženy a se znaky Jugoslávie a Československa. Průčelí stavby zase reliéfní nápis v češtině a srbochorvatštině „VĚRNOST ZA VĚRNOST – LJUBAV ZA LJUBAV“. Sochařskou výzdobu provedl olomoucký sochař Julius Pelikán. Stavba však zůstala (patrně pro nedostatek financí) nedokončena. Proti původnímu modelu chybí v průčelí dvě velké symbolické sochy.

Slavnostní otevření mauzolea, jenž je svou architekturou nadčasové ještě dnes, takřka po 85 letech, se konalo ve dnech 10. a 11. července 1926 (tzn. za neuvěřitelné tři měsíce od začátku stavby) za účastí delegace z obou států.

Za hojné účasti olomoucké veřejnosti posvětil tehdejší biskup Gorazd kapli a celé mauzoleum bylo oficiálně věnováno Jihoslovanům se slibem, že jak město, tak i liga budou o ně pečovat. Také heslo na památníku „Věrnost za věrnost“ k tomu zavazovalo. Do dvou let pak byl dokončen svoz ostatků jihoslovanských vojáků z různých míst Moravy a Slezska. Celkem je jich zde pohřbeno 1188.

Mauzoleum dnes

S koncem první republiky začala stavba pomalu chátrat. Ani konec 2. světové války nepřinesl zásadní obrat; komunistický režim neměl potřebu udržovat vzpomínku na stát, který se první vymanil ze sovětského područí.

Dlouholetý nezájem o mauzoleum zanechal na kdysi honosné stavbě nesmazatelné stopy. Když byl vchod do krypty opakovaně vypáčen a pozůstatky jugoslávských vojáků vyházeny z rakví, byla krypta zazděna a celý objekt ohrazen oku nelahodícím drátěným plotem. Také dříve zářící byzantské obrazy jsou nyní značně poškozeny. Mnoho z nich, stejně jako celou kapli, pokrývají graffiti.

V 90. letech 20. století se objevilo několik projektů, které zkoumaly možnosti případné obnovy mauzolea. K uskutečnění žádného z nich bohužel nedošlo. Potíže jsou způsobeny i nejasnostmi ohledně vlastníka – tím totiž oficiálně zůstává Jugoslávská republika.


Fotografie Jihoslovanského mauzolea

 

Partnerské weby: - Arménský Dům - Portál Antika - Dobrá čajovna Olomouc - Divadlo Tramtarie - www.jirkapanek.cz - Arcidiecézní muzeum Olomouc  - MOF´s - Dům dětí a mládeže Olomouc - Poznávej.eu - Masáže,dárky,zážitky - Katalog ověřených kempů v ČR a SR - Koupaliště - Pohlednice Olomouc - Umělecký fotograf Kamil Vykopal - Moravské divadlo Olomouc - Akce v Olomouci - Arcibiskupský palác v Olomouci

        

Kadidla a Vykuřovadla

Kadidla a Vykuřovadla

Google Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Počasí pro Olomoucko

Novinky z vašeho města

Chcete být informováni o aktuálním dění ve vašem městě? Přihlaste se k odběru novinek z Portálu Olomouc!

Marek Čejka - Blízký východ