Klášterní Hradisko

Kaple sv. Barbory
Co zde najdete
  • Moravský El Escorial
  • Nejstarší českou vojenskou nemocnici
  • Krásné barokní exteriéry a interiéry
  • Vyhlídkovou věž
TOP5

Severně od olomouckého hradu, na protějším levém břehu řeky Moravy, leží nízký skalnatý pahorek pojmenovaný Hradisko. Podle jedné z olomouckých pověstí zde v roce 1030 vybudoval hrad český kníže Břetislav poté, co unesl Jitku ze svinibrodského kláštera. O rané kolonizaci kopce svědčí i archeologické nálezy opuštěných hradišť v okolí kláštera. Kolem kláštera jsou také dodnes patrné zbytku valů.

Klášterní Hradisko
Klášterní Hradisko
Klášterní Hradisko  Klášterní Hradisko
Klášterní Hradisko
Klášterní Hradisko

Samotný klášter Hradisko založil v 70. letech 11. století moravský přemyslovský kníže Ota I. Sličný s manželkou Eufemií, pravnučkou uherského krále Štěpána I. V únoru 1078 za přítomnosti knížete Vratislava byl klášter zasvěcen prvnímu křesťanskému mučedníkovi Štěpánovi a současně na Hradisko vstoupil řád benediktinů (nejstarší mnišský řád, založen v 6. stol. sv. Benediktem z Nursie). Kolem roku 1150 z Hradiska odešli benediktini a klášter získali premonstráti. V roce 1241 byl klášter zničen Tatary. Až do roku 1262 potom trvala obnova kláštera opatem Robertem. Během následujících dvou set let se klášter dále rozvíjel, získal značný majetek a moc a stal se kulturním centrem regionu.

Klášter měl vlastní opevnění, ale proti husitům, kteří na Olomouc zaútočili v letech 1429 a 1432, to nestačilo. Klášter husité použili jako základnu k výpadům na město a po té ho vypálili. V roce 1432 se Olomoučané rozhodli opevněný klášter s takto strategickou pozicí v blízkosti města raději sami zbourat.

Téměř okamžitě však mniši zahájili obnovu kláštera, na níž značnými částkami přispíval i Jiří z Poděbrad (1420-1471). Za poskytnutou pomoc stál opat kláštera Jiří na králově straně za války s Matyášem Korvínem a do Hradiska vpustil Jiřího královskou posádku. Poděbradova posádka klášter dlouho a úspěšně hájila proti Matyášovým spojencům, kvůli nedostatku potravin jej však nakonec musela vydat obléhatelům (10. října 1468). Se souhlasem papeže Pavla II. potom obyvatele Olomouce klášter v roce 1469 znovu zbourali.

Znovuobnovený klášter byl znovu osídlen v roce 1498. V době stavovského povstání byl klášter dobyt a obsazen evangelíky. V roce 1643 Hradisko obsadil, vypálil, pobořil a také vyplenil švédský plukovník Jurg Paikul. Při požáru byla zničena klášterní obrazárna vynikajících italských a holandských děl. Jako válečnou kořist si Švédové odvezli nejcennější knihy z místní knihovny. V roce 1644 bylo Hradisko osvobozeno císařskými vojsky.

Důkladná obnova Hradiska začala už v 50. letech 17. století, za opatů Tomáše Olšanského a Alexandra Worstia. Stavební činnost se tehdy rozproudila po celém pahorku. Řád jí však daly až plány italského architekta Giovanniho Pietra Tencally (1629 - 1702). Se stavbou podle jeho plánů začal opat Norbert Želecký z Počenic rytíř z Počenic v roce 1686. V roce 1730 byl na místě staršího klášterního kostela Panny Marie zřízen kostel sv. Štěpána. Výstavba celého klášterního komplexu skončila až skoro o padesát let později, v roce 1738.

Od roku 1738 se vzhled budovy kláštera příliš nezměnil. V polovině 18. století byly východně od kláštera založeny zahrady s barokním letohrádkem. V roce 1783 byl klášter za josefínských reforem zrušen a jeho budovy začaly sloužit generálnímu kněžskému semináři se čtyřmi sty seminaristy. Jako rektor semináře působil mezi lety 1787a 1790 Josef Dobrovský (1753 - 1829), zakladatel moderní slavistiky. Po zrušení semináře v roce 1790 připadly objekty bývalého kláštera armádě. Ta zde nejprve zřídila pevnostní skladiště, v roce 1800 zajatecký tábor francouzských vojáků a od ledna 1802 vojenskou nemocnici. Ta zde sídlí dodnes a je tak nejstarší vojenskou nemocnicí v celé České republice.

V roce 1995 vyhlásila vláda České republiky Klášterní Hradisko národní kulturní památkou.

I. Klášter z venku

Rozsáhlý Klášter Hradisko býval někdy přezdíván jako „Moravský Escorial“ – známý španělský královský palác s klášterem. Je postaven v manýristickém (severní část) a barokním (jižní část, prelatura) slohu. Má téměř čtvercový půdorys (rozměry100 x 115 m), se čtyřmi křídly a čtyřmi nárožními věžemi, příčným traktem s centrální věží, jedním velkým (jižním) a třemi malými (severními) nádvořími. Ke klášteru patří také kostela sv. Štěpána z 18. století. Komplex budov se rozkládá na ploše větší než jeden hektar.

Prelatura – sídlo opata kláštera
Před výstavbou prelatury v jižním traktu kláštera byly původní Tencallovy plány této části objektu přepracovány dalším italským architektem Domenicem Martinellim (1650 - 1718), který v Olomouci krátce pobýval na začátku 18. století. Barokní prelatura byla postavena v letech 1726–1736.

Monumentální průčelí prelatury zdobí plastický architektonický dekor a portál se sloupy a balkónem a také osm barokních soch. Jde o sochy zakladatelů a patronů kláštera: uprostřed sv. Norbert, po levé straně sochy knížete Vratislava a sv. Štěpána, na pravé straně sochy olomouckého knížete Otty Sličného a jeho manželky Eufémie Uherské.

II. Klášter zevnitř

Prelatura po druhé
Vestibul prelatury zdobí čtyři alegorické sochy ročních období (1731-1732) od barokního sochaře Jiřího Antonína Heinze. V patře prelatury se nachází slavnostní sál. Na jeho vnitřní výzdobě se podílel mimo jiné i přední rakouský malíř Paul Troger (1698 - 1762), který zde roku 1731 namaloval nástropní fresku „Nasycení na poušti“. Fresku obklopuje malba iluzivní architektury od Antonia Tassiho. Další reliéfy a plastiky v prelatuře a také v bývalé klášterní knihovně pocházejí od italského barokního sochaře Baltasara Fontany (1661 - 1733).

V předsálí prelatury najdete nástropní malbu s výjevy ze života sv. Norberta a také šest alegorických soch (Láska, Víra, Naděje, Moudrost, Statečnost, Pokora), které mezi lety 1731 a 1732 vytvořil barokní sochař Josef Winterhalder st. (1702-1769).
V prvním poschodí východní části prelatury měli kdysi opati zimní jídelnu. V ní se dochovala nástěnná malba od J. K. Handkeho „Hold čtyř světadílů Ježíši Kristovi“ z roku 1738. Hanke maloval také v jihozápadní věži kláštera (která sloužila jako opatova kaple), kde zanechal fresky s náměty Nejsvětější trojice, sv. Norberta, sv. Štěpána a pokřtění knížete Bořivoje rovněž z roku 1738.

III. Hradištní zajímavosti
V klášterní kronice je zaznamenáno mnoho zajímavostí, vztahujících se k běžnému životu mnichů. Najdeme v ní zprávy o návštěvě antverpských obchodníků s obrazy, stejně jako o prvních pokusech s pěstováním květáku, jehož semena přivezli mniši z Říma nebo o uzení šunky.

Zajímavý byl také spor, který vedl Klášter Hradisko s městem – trval přes dvě stě let a týkal se mílového práva na výčep piva. Spor byl nakonec rozsouzen ve prospěch kláštera a na oslavu tohoto vítězství nechal tehdejší hradištní opat umístit na hostinec v Pavlovičkách kamenný reliéf bílého beránka obráceného zadkem k městu s nápisem: „Bílý beránek dává všem líbati své rouno, nebojiť se on ohně, drže právem své místo.“

Doprava

Hradisko je od centra poněkud dále než ostatní zmiňované kostely (samozřejmě s výjimkou baziliky na Sv. Kopečku) a bude proto lepší, když k dopravě sem použijete nějaký prostředek MHD. V centru nasedněte na tramvaj 2, 4 nebo 6 a vystupte na zastávce Žižkovo nám. Zabočte do ulice 17. listopadu a na autobusové zastávce Třída 17. listopadu nastupte do autobusu 20. Vystupte na zastávce Klášterní Hradisko.

Otevírací doba

1. dubna - 30. září: každou první sobotu v měsíci
každý pracovní čtvrtek
v 8:00, 9:00, 10:00 a v 11:00 hodin
ve 14:00 a v 15:00 hodin

Prohlídka trvá asi hodinu a týká se následujících prostor: Knihovna, Slavnostní sál, Tereziánský pokoj, kostel sv. Štěpána, Andělské schody (barokní schodiště), věž.

Vstupné

- Dospělí:
- Děti a důchodci:
80 Kč
40 Kč

Kontakt
Adresa: Sušilovo náměstí 5, Olomouc, 771 11
Telefon: +420 973 407 208, +420 602 965 662
Web: http://www.vnol.cz/
E-mail: ops@vnol.cz


Fotografie Klášterního Hradiska

Partnerské weby: - Arménský Dům - Portál Antika - Dobrá čajovna Olomouc - Divadlo Tramtarie - www.jirkapanek.cz - Arcidiecézní muzeum Olomouc  - MOF´s - Dům dětí a mládeže Olomouc - Poznávej.eu - Masáže,dárky,zážitky - Katalog ověřených kempů v ČR a SR - Koupaliště - Pohlednice Olomouc - Umělecký fotograf Kamil Vykopal - Moravské divadlo Olomouc - Akce v Olomouci - Arcibiskupský palác v Olomouci

        

Kadidla a Vykuřovadla

Kadidla a Vykuřovadla

Google Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Počasí pro Olomoucko

Novinky z vašeho města

Chcete být informováni o aktuálním dění ve vašem městě? Přihlaste se k odběru novinek z Portálu Olomouc!

Marek Čejka - Blízký východ