Náměstí Republiky a okolí

Náměstí RepublikyNáměstí Republiky, dříve Mariánské, je trojhranné náměstíčko severovýchodně od Horního náměstí. Na jihovýchodě ho lemují budovy České pošty (č. 2) a Knihovny města Olomouce (č. 1), na jihu bývalé jezuitské koleje a ze severu kostel sv. Kláry (dnes Vlastivědné muzeum).

Východní část náměstí byla do 19. století o něco větší než dnes. Na místě dnešní městské knihovny (její budova pochází z roku 1854) stál až do roku 1839 gotický farní kostel Panny Marie na Předhradí. U kostela byl i hřbitov ohraničený pevnou zdí, na jejíchž pilířích stály sochy svatých v nadživotní velikosti.

Podle pověsti postavil tento kostel po vítězné bitvě nad Tatary v roce 1241 Jaroslav ze Šternberka (asi 1220 - 1287). První zmínka o kostelu, který ve skutečnosti pravděpodobně založili Přemyslovci, je však přibližně o deset let mladší. I tento kostel byl zrušen císařským patentem Josefa II. na konci 18. století a v roce 1839 byl zbořen. Několik soch a dalších drobných uměleckých děl z něj se nyní nachází v jiných olomouckých kostelech a kaplích – například gotický reliéf Panny Marie Opatrovnice z konce 15. století dnes najdete v kapličce v Dómské ulici.

Zajímavost: Mírný kopeček v jižní části náměstí není dílem přírody, ale důsledkem starobylého lidského osídlení na tomto místě. Již od pravěkých dob zde usazení lidé zvýšili úroveň terénu o více než čtyři metry.

Na náměstí Republiky najdete:
-    Muzeum moderního umění
-    Vlastivědné muzeum
-    Poštu a knihovnu
-    Budovy bývalých jezuitských kolejí
-    Kašnu Tritónů

Doprava
Na olomoucké náměstí Republiky vás zavezou tramvaje číslo 2, 4 a 6. Stačí vystoupit na zastávce Nám. Republiky. Náměstí ovšem není daleko od centra ani pro pěší. Z Horního náměstí sem dojdete přes ulici Ostružnickou nebo Ztracenou a ulici Denisovu asi za 15 minut.

Náměstí Republiky Náměstí Republiky Náměstí Republiky Náměstí Republiky Náměstí Republiky

Ulice Křížkovského

Dnešní ulice Křížkovského vede podél jižního oblouku olomouckého návrší, kde se střetává s ulicí Wurmovou. Tato oblast je důležitou lokalitou nejranějších dějin města.

Původně tu totiž stával jeden z nejstarších kostelů v Olomouci – biskupský kostel sv. Petra, doložen již z roku 1063. Kostel stál na strmém skalnatém útesu, chráněn tokem řeky Moravy. Po přenesení biskupství do chrámu sv. Václava se kostel sv. Petra v roce 1131 stal kostelem farním. V roce 1455 vyhořel a byl přestavěn v gotickém stylu.

V roce 1213 byl v těsné blízkosti kostela sv. Petra postaven klášter premonstrátek. Klášter premonstrátky opustily za biskupa Stanislava Thurzy (1496 - 1540). V 60. letech 16. století získal klášter minoritský řád jako náhradu za zbourané klášterní budovy na Předhradí (na jejich místě dnes stojí kostel Panny Marie Sněžné). V roce 1785 byl kostel sv. Petra i přilehlý klášter zrušen. Budovy kláštera potom sloužily jako nemocnice, později začala jeho budovy využívat Univerzita Palackého. Starobylý kostel sv. Petra postihl osud horší – roku 1793 byl stržen.

V roce 1903 byla čtvrť zcela architektonicky změněna. Na místě bývalého kláštera vyrostla rozlehlá secesní budova (č. 10), kterou od roku 1946 využívá Filosofická fakulta Univerzity Palackého.

Mezi lety  1872-1883 bydlel v dnešní ulici Křížkovského č. 6 moravský sborový skladatel Pavel Křížkovský (1820 - 1885). Na barokním domě z roku 1740 najdete pamětní desku ze 30. let 20. století, která na tohoto slavného obyvatele upozorňuje.
Určitě si všimněte také barokního domu č. 2 z první třetiny 18. století. Dům č. 4 byl původně gotický, na počátku 17. století byl ovšem renesančně přestavěn. V domě č. 8 dnes sídlí rektorát Univerzity Palackého. Budova pochází z počátku 18. století.

V ulici Křížkovského uvidíte:
-    Místo, kde stál jeden z nejstarších olomouckých kostelů
-    Barokní a renesanční domy
-    Secesní budovu Filosofické fakulty Univerzity Palackého
-    Dům, v němž bydlel skladatel Křížkovský

Doprava
Ulice Křížkovského ústí do jižního cípu olomouckého náměstí Republiky. Pokud se sem vydáte tramvají (číslo 2, 4 a 6), vystupte na zastávce Nám. Republiky a vydejte se kolem kašny Tritónů do mírného kopce, kde začíná ulice Křížkovského. Dáváte-li přednost chůzi, dojdete sem z Horního náměstí přes ulici Ostružnickou nebo Ztracenou a ulicí Denisovou asi za 15 minut.

Křížkovského ulice Křížkovského ulice Křížkovského ulice Křížkovského ulice Křížkovského ulice
Křížkovského ulice Křížkovského ulice      

Ulice Denisova

Denisova uliceDenisova ulice (dříve Ševcovská či Nožířská) spojuje Náměstí Republiky s dvěma ulicemi (Ztracená, Ostružnická) vedoucími přímo na Horní náměstí. Nachází se zde Muzeum moderního umění a Divadlo hudby.

Zajímavý je také dům U zlatého beránka č. 28 na rohu Denisovy a Univerzitní ulice. První zmínka o něm pochází z počátku 16. století. Původně šlo o renesanční stavbu, která byla později barokně a klasicistně přestavěna.

V této ulici také uvidíte:
-    Muzeum moderního umění
-    Divadlo hudby
-    Kostel Panny Marie Sněžné

Doprava
Do Denisovy ulice dojdete z Horního náměstí přes ulici Ztracenou nebo Ostružnickou asi za 10 minut.

Partnerské weby: - Arménský Dům - Portál Antika - Dobrá čajovna Olomouc - Divadlo Tramtarie - www.jirkapanek.cz - Arcidiecézní muzeum Olomouc  - MOF´s - Dům dětí a mládeže Olomouc - Poznávej.eu - Masáže,dárky,zážitky - Katalog ověřených kempů v ČR a SR - Koupaliště - Pohlednice Olomouc - Umělecký fotograf Kamil Vykopal - Moravské divadlo Olomouc - Akce v Olomouci - Arcibiskupský palác v Olomouci

        

Kadidla a Vykuřovadla

Kadidla a Vykuřovadla

Google Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Počasí pro Olomoucko

Novinky z vašeho města

Chcete být informováni o aktuálním dění ve vašem městě? Přihlaste se k odběru novinek z Portálu Olomouc!

Marek Čejka - Blízký východ