Olomouc ve starověku

Keltové

Dolní nám. Keltové začali Olomouc osidlovat asi od 5. stol. př. n. l. V Neředíně archeologové našli pozůstatky keltského sídliště, včetně chatrčí, výrobního objektu a zásobárny potravin. Jiné osídlení bylo nalezeno na tř. Spojenců a v Sokolské ulici.

Unikátní laténské nálezy (laténská kultura je jednou z keltských kultur doby železné, je pojmenována podle města La Tene ve Švýcarsku) – například zlomek skleněného náramku, pozdně laténská spona nebo dvě zlaté mince – pocházejí z ulic KřížkovskéhoPekařské. Ovšem vůbec nejcennější nález z tohoto období pochází z Nemilan, kde byl nalezen hrob keltského bojovníka s kompletní výzbrojí.

Římané

Již ve starověku vedla přes Olomouc významná obchodní cesta, táhnoucí se od Středomoří až k Baltu, směrem na sever putovaly luxusní středomořské výrobky (keramika, šperky, zlato) a směrem na jih baltský jantar. Zalesněnou středoevropskou krajinu lemovaly podél této stezky vesnice, které sem tam navštěvovali římští obchodníci.

Římský historik Plinius Starší (23-79 n. l.) ve svých spisech zaznamenal, že v době císaře Nerona (vládl 54-68 n. l.) se jeden římský šlechtic vydal na cestu za jantarem ke břehům Baltu. Tato jantarová cesta vedla také přes Olomouc, především kvůli jeho strategické poloze.

Římské dějiny Olomouce potvrzují i archeologické nálezy. Na Václavském návrší byla nalezena římská provinciální keramika, mince a bronzové předměty. Další předměty se našly v zahradách Žižkových kasáren a několik mincí v prostoru kostela sv. Michala a Dolního náměstí.

U Olomouce v okolí Mylina u Neředína byl v roce 2001 objeven římský tábor. Tábor pravděpodobně vznikl v dobách Markomanských válek (166-180 n.l.) za vlády císaře Marka Aurelia.  Další římský krátkodobý tábor historici odkryli v roce 2007 v Pravčicích. Jeho úkolem bylo pravděpodobně střežit Moravskou bránu.

Caesar v Olomouci

Caesarova kašnaZ této římské reality čerpá jedna z nejznámějších pověstí o založení Olomouce. Roku 57 před naším letopočtem měla na místo, kde leží dnešní Olomouc, přicestovat skupina římských vojáků. V jejich čele jel muž důstojného vzezření, oděný v nádherný šat, krytý bohatě tepaným brněním. Byl to slavný římský státník a vojevůdce Gaius Julius Caesar, jenž zatoužil poznat země na sever od Dunaje. Sám zde byl poprvé, i když římské oddíly se do těchto krajů zatoulaly již dříve.

Když se jezdci přiblížili ke skalnatému útesu, již z dálky slyšeli křik a lomoz. Proto Caesar vyslal dopředu své zvědy, aby zjistili, co se děje. Ti se však vzápětí vrátili a sdělili vojevůdci, že pod skálou se nachází malá osada, kde zrovna probíhá trh, že tedy žádné nebezpečí nehrozí. Caesar s vojáky potom vystoupil na nejvyšší ze tří návrší, odtud se mu naskytl krásný pohled na celé rovinaté okolí. Ihned rozpoznal strategickou polohu vrchu a svým mužům přikázal, aby zde postavili opevněný tábor. Vojensky upravené návrší bylo nazváno podle vzácného návštěvníka Julimons – Julimontium, z čehož se prý později vyvinulo jméno Olomouc. Vojenská stanice Římanů zde měla zůstala až do zániku římské říše.

Název Julimontium však pravděpodobně pochází až ze středověku. Základ jména Olomouc je možné spatřovat ve staroslovanském Olomút, tedy „olo“ pivo a „mútiti“ kvas. Význam jména může ukazovat na nám dnes neznámé pohanské božstvo, které dávalo kvasit pivu.

Partnerské weby: - Arménský Dům - Portál Antika - Dobrá čajovna Olomouc - Divadlo Tramtarie - www.jirkapanek.cz - Arcidiecézní muzeum Olomouc  - MOF´s - Dům dětí a mládeže Olomouc - Poznávej.eu - Masáže,dárky,zážitky - Katalog ověřených kempů v ČR a SR - Koupaliště - Pohlednice Olomouc - Umělecký fotograf Kamil Vykopal - Moravské divadlo Olomouc - Akce v Olomouci - Arcibiskupský palác v Olomouci

        

Kadidla a Vykuřovadla

Kadidla a Vykuřovadla

Google Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Počasí pro Olomoucko

Novinky z vašeho města

Chcete být informováni o aktuálním dění ve vašem městě? Přihlaste se k odběru novinek z Portálu Olomouc!

Marek Čejka - Blízký východ