Olomoucká pevnost

Olomoucká pevnostOlomouc je mimo jiné také městem, kde můžete nerušeně sledovat vývoj vojenské opevňovací techniky během téměř celého tisíciletí.

Středověké hradby

První olomoucké opevnění vyrostlo nejpozději v 11. století kolem Přemyslovského hradu na dnešním Václavském náměstí. Dodnes se zde zachovaly části románského a gotického opevnění, které byly v průběhu času začleněny do pozdějších opevňovacích systémů nebo získaly zcela nový účel. Například z přemyslovské obranné věže z počátku 12. století je dnes kaple sv. Barbory.

Město jako celek začali Olomoučané postupně opevňovat od století třináctého. Ve 14. století už město obklopoval základní systém gotických hradeb s věžemi, baštami a bránami. Kde to terén dovolil, postavily se hradby dvojité nebo posílené vodním příkopem.

Do tohoto středověkého opevnění patří Židovská brána v areálu Jezuitského konviktu (Univerzitní 3), část hradeb pod olomouckým hradem a také nesouvislé úseky v ulicích Koželužské, Zámečnické a Studentské. Ve Studentské a Koželužské ulici se dokonce zachovala jedna středověká hranolová bašta a zbytky vodního příkopu. Hradby pod olomouckým hradem jsou kombinací opevnění románského, gotického, renesančního a barokního (z barokního období se zachoval tzv. Locatelliho bastion pod dnešním Letním kinem).

Tereziánská pevnost

Středověký olomoucký obranný systém ale nikdy nebyl dokonalý. Svědčí o tom jak švédská invaze v polovině 17. století, tak dobytí města Prusy o sto let později. S touto skutečností se však odmítla smířit císařovna Marie Terezie (1717-1780) a rozhodla se udělat z Olomouce nedobytnou pevnost, která by chránila mocnářství před dalšími vpády pruských vojsk.

Olomoucká pevnostK výstavbě pevnosti došlo v letech 1742-1756, jejím hlavním stavitelem byl generál Petr Filip Bechade de Rochepine (1694-1776). Pevnost zásadně změnila ráz města i jeho okolí. Zmizelo mnoho olomouckých předměstí a osad, zbořeno bylo údajně přes 360 domů. Do konce 19. století navíc pevnostní zákon vylučoval nové stavby v okolí pevnosti.

Rochepine částečně využil starého městského opevnění a doplnil je novým tak, aby celkový výsledek odpovídal pokrokovým požadavkům opevňovací taktiky. Kolem Olomouce vznikly dvě mohutné obranné linii bastionů (jakýsi nepravidelný "zub" vystupující z hradeb; místo pro střelce a děla, které umožňovalo ostřelování paty hradby bez nadměrného ohrožení střelců), redut (malá pevnůstka vně hradeb), ravelinů (samostatná pevnůstka v hradebním příkopu, vytvářela další obrannou linii města) a pevných podzemních kasemat (chodby v opevnění pevnosti, obsahovaly střelecké či dělové komory; později sloužily také jako skladiště zbraní a materiálu nebo vězení) spolu s mnoha vodními díly, které by byly v případě potřeby naplněny vodou z Moravy. Ve městě samotném vznikly nové kasárny a zbrojnice, Olomoucká pevnost mohla pojmout vojenskou posádku čítající až 10 000 mužů.

Bastionová pevnost Olmütz mapa 1842 (pro Google Earth) Naslouchací a minové chodby Olmütz mapa 1779 (pro Google Earth)
Bastionová pevnost Olmütz 1842 (Google maps) Naslouchací a minové chodby Olmütz 1779 (pro Google maps)

 

Model Staroměstské kasárny ve 3D od firmy MOFs

Návod: Najeďte myší na model, stiskněte levé tlačítko myši a pohybujte kurzorem. 3D model by se vám měl pohybovat směrem, kterým si určíte. Pokud chcete model zvětšit přes celou obrazovku, klikněte na něj pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Full Screen Multimedia. Model do původní podoby vrátíte opět stiskem pravého tlačítka a výběrem End Full Screen Multimedia.

Nedobytné město

Náročná výstavba hradeb, na níž pracovalo až šest tisíc lidí, a která výrazně změnila charakter města, nakonec přinesla své ovoce. Když v roce 1758 pruský král Fridrich II. (1712-1786) znovu zaútočil na Olomouc, jeho pokus o dobytí města ztroskotal. Po dvouměsíčním neúspěšném obléhání mu začalo hrozit obklíčení rakouskými vojsky, a proto musel s nepořízenou od Olomouce odtáhnout.

Olomoucká pevnostV souvislosti s tímto úspěchem dostalo město nový znak. Roku 1758 byla olomoucká orlice doplněna o štítek s písmeny FMT (iniciály Františka I. a Marie Terezie), kolem něhož se ovíjel řetěz symbolizující nové nedobyté hradby města. V oficiálním znaku města se od této doby začala používat i písmena SPQO (Senatus Populusque Olomouciensis, senát a lid olomoucký). V této podobě se znaku užívalo až do roku 1918, kdy Čechoslováci odstranili rakouský štítek.

Fortová pevnost

V následujících desetiletích začala olomoucká pevnost zastarávat. Rakouský podplukovník Julius von Wurmb proto v 19. století přišel se zcela novým projektem tzv. fortové pevnosti. Šlo o to, že hlavní pevnost (Olomouc) bude obklopovat a zesilovat systém samostatných pevnůstek (fortů) rozestavěných v různé vzdálenosti od Olomouce. Celkem do tohoto systému patřilo přes dvacet pevnůstek. Mnohé z nich existují dodnes, ale nejsou v příliš dobrém technickém stavu.

Konec opevnění

Ještě v polovině 19. století byla olomoucká pevnost plně funkční. Postupně však začala sloužit spíše jako vězení pro politické vězně (v roce 1851 zde byli drženi účastníci květnového pražského povstání, v roce 1863 polští revolucionáři a později bosenští zajatci). Tato skutečnost, spolu s faktem, že pevnost komplikovala stavební rozvoj města, přispěla k její značné neoblíbenosti mezi místními obyvateli. Olomoucká městská rada proto od roku 1866 usilovala o její zrušení.

Ačkoliv olomoucká pevnost byla císařským výnosem oficiálně zrušena až roku 1888 (i císař už tehdy pochopil, že městské hradby kvůli rozvoji vojenské technologie už dávno ztratily svůj strategický význam), s bouráním opevnění začali měšťané o více deset let dříve. Mezi prvními částmi olomouckých hradeb podlehla svému osudu Hradská brána. V roce 1876 byla zbořena a na jejím místě vyrostl soubor nájemních domů.

Měšťané byli v bourání hradeb natolik důkladní, že se z bývalé nedobytné tereziánské pevnosti dochovaly pouze dvě brány (Terezská a Litovelská), kasematy Vodních kasáren (mezi ulicí Mlýnskou a třídou Svobody), zbytky minových chodeb a fortifikací (Smetanovy sady) a Korunní pevnůstka v Bezručových sadech.


Zobrazit místo Olomoucká pevnost na větší mapě
Partnerské weby: - Arménský Dům - Portál Antika - Dobrá čajovna Olomouc - Divadlo Tramtarie - www.jirkapanek.cz - Arcidiecézní muzeum Olomouc  - MOF´s - Dům dětí a mládeže Olomouc - Poznávej.eu - Masáže,dárky,zážitky - Katalog ověřených kempů v ČR a SR - Koupaliště - Pohlednice Olomouc - Umělecký fotograf Kamil Vykopal - Moravské divadlo Olomouc - Akce v Olomouci - Arcibiskupský palác v Olomouci

        

Kadidla a Vykuřovadla

Kadidla a Vykuřovadla

Google Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Počasí pro Olomoucko

Novinky z vašeho města

Chcete být informováni o aktuálním dění ve vašem městě? Přihlaste se k odběru novinek z Portálu Olomouc!

Marek Čejka - Blízký východ