Pravěká Olomouc

Oblast dnešní Olomouce byla osídlena už před desítkami tisíc let. Na otázku proč, ale není tak těžké odpovědět.

Strategická poloha

Michalský kopecCentrum dnešního města, v němž byly objeveny nejstarší archeologické památky, leží na mírném kopečku v jinak rovinaté krajině. I nevysoký olomoucký kopec ovšem prvním obyvatelům poskytoval slušný přehled o dění v okolí a s tím i strategickou výhodu. Ačkoli se zdálky může jevit, že nad řekou ční pouze jeden kopec, ve skutečnosti se jedná o tři oddělená návrší, dnes pojmenovaná podle hlavních kostelů, které na nich byly v minulosti postaveny (Michalský, Peterský - 228 m n. m. a Václavský nebo také Dómský - 226 m n.m.).  Do oblasti olomouckého kopce spadá dnešní Dolní a Horní náměstí, ulice Pekařská a 8. května.

Olomoucí protéká řeka Morava, kterou však v minulosti, v čase bez mostů a upravených břehů nebylo lehké překročit. Morava se často vylévala z břehů a z lužních lesů vytvářela bažiny. U olomouckého kopce se ale shodou okolností nacházel brod a tedy jedna z mála možností jak řeku překročit. Archeologové a historici předpokládají, že starý brod býval severně od Václavského návrší u dnešního Klášterního Hradiska.

První obyvatele zřejmě lákala i hojnost zvěře v místní zalesněné krajině a později i úrodná půda v okolí olomouckého kopce. Olomouc proto byla osídlena už v době kamenné (40.000-10.000 př. n. l.). Z tohoto období se zachovalo několik pazourkových nástrojů, které jsou spolu s většinou ostatních pravěkých nálezů k vidění ve Vlastivědném muzeu.

Nejstarší nálezy

Kromě olomouckého pahorku byl už v pravěku osídlen také Neředín, Slavonín a v Nemilany, kde archeologové objevili broušené kamenné nástroje a zlomky keramiky z doby 5700-4300 př. n. l. Ve Slavoníně a Nemilanech bylo navíc odkryto i pohřebiště ze třetího tisíciletí před naším letopočtem s hroby a záhrobními dary dávných bojovníků.

Kostel sv. MořicePřímo v centru města, u dnešního kostela sv. Mořice bylo nalezeno šest tisíc let staré pravěké sídliště s mnoha hospodářskými objekty. Osídlení muselo být rozsáhle, protože zasahovalo i do okolních ulic. O několik set let později (3800-3200 př. n. l.) se Olomouc stala důležitým centrem okolí. U Klášterního Hradiska byly nalezeny sídlištní vrstvy, keramika a štípané industrie (čepele a jejich fragmenty, různé další nástroje). Významným místním objevem je také zachovaná pec s předpecní jámou.

Doba bronzová

V době bronzové (1900-750 př. n. l.) začali Olomouc o její předměstí osidlovat lidé z tzv. únětické kultury (pojmenovaná podle naleziště v Úněticích u Prahy). Někdy v období 1600-1500 př. n. l. byla v Předhradí (Nám. Republiky) a na Václavském návrší založena osada. Podobné osídlení vědci našli také v okolí kostela sv. Michala a v prostorách Klášterního Hradiska, kde se pravděpodobně i čile obchodovalo.

Ve střední době bronzové se v Olomouci objevily první doklady řemesel – zvláště kovolitectví, tkalcovství a hrnčířství. Hospodářský rozvoj potom vedl k dalšímu stavebnímu rozvoji tehdejších osídlení.

Partnerské weby: - Arménský Dům - Portál Antika - Dobrá čajovna Olomouc - Divadlo Tramtarie - www.jirkapanek.cz - Arcidiecézní muzeum Olomouc  - MOF´s - Dům dětí a mládeže Olomouc - Poznávej.eu - Masáže,dárky,zážitky - Katalog ověřených kempů v ČR a SR - Koupaliště - Pohlednice Olomouc - Umělecký fotograf Kamil Vykopal - Moravské divadlo Olomouc - Akce v Olomouci - Arcibiskupský palác v Olomouci

        

Kadidla a Vykuřovadla

Kadidla a Vykuřovadla

Google Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Počasí pro Olomoucko

Novinky z vašeho města

Chcete být informováni o aktuálním dění ve vašem městě? Přihlaste se k odběru novinek z Portálu Olomouc!

Marek Čejka - Blízký východ