Předměstská ves Ostrovy

Celý obvod Olomouce, kromě její západní strany, byl a dosud je obetkán četnými rameny řeky Moravy, jejichž systém doplňovala i uměle vybudována Mlýnská strouha. Síť toků vytvářela četné ostrovy, z nichž největší, obepínající město od východu pod Dómem, dal jméno zmizelé vesničce Ostrovy.

První zmínku o této vsi najdeme v Hosákově moravském místopisu zařazenou omylem v kapitole o statcích města Olomouce, kam nikdy nepatřila. Mnoho zpráv však můžeme najít v kapitole o Klášterním Hradisku, protože ves patřila po celou svou historii do jeho majetku. O vlastnictví vsi se zmiňuje listina královny Konstancie, ve kterém je uvedena zpráva o darování pozemků ve vsi Ostrovanech hradišťské kanonii. Tuto zprávu podporuje i údaj z roku 1275, kdy byly stanoveny hranice mezi vsí Ostrovy a kapitulní vesnici Hodiňany (dnes Hodolany). Teritoriální oblast Hradiska zasahovala až do těchto míst.

V polovině 16. století, kdy začínal přechodný hospodářský úpadek Hradiska, odprodal konvent se souhlasem panovníka městu Olomouci za značnou sumu propinační právo (právo vařit a prodávat alkohol) v Ostrovech. Ostrovy byly od té doby často závislé na městu. Je například známo, že roku 1595 se obec obracela na městskou radu o právní pomoc. V roce 1554 bylo na neosídlené části Ostrovů za jezuitskými zahradami rozšířeno městské opevnění, takže se tato víska ocitla v bezprostředním sousedství hradeb.

Další zajímavosti o Ostrovech je možné najít v purkrechtních registrech, založených roku 1662 za opata Tomáše Olšanského. Je zde i záznam o tom, že jednatřicet ostrovských hospodářů platilo ve dvou ročních termínech vrchnosti 44 zlatých, 3 krejcary a dva denáry. V částce byly zahrnuty platy z říčního toku, platy robotní, domovní a soudní. Registr založený roku 1680 opatem Norbertem Želeckým z Počenic zaznamenává v Ostrovech celkem 30 usedlostí, z toho osm pustých, což byl v té době běžný jev. Mezi slavné Ostrovské rodáky patřil zlatník Lorenc Kreitman, který zde žil kolem roku 1600, malíř František Salama, malíř Kryštof Hamerle (zemřel 1696) nebo Antonín Bonisch a Antonín Partsch (oba 18. století).

Zánik vesničky Ostrovy se datuje k 23. srpnu 1744. Ves v blízkosti hradeb neustále trpěla všemožnými nepřátelskými výpady proti Olomouci. Pevnostní velitel Karl Gustav Keuhl z tohoto důvodu v srpnu 1744 nařídil srovnat Ostrovy se zemí. Obyvatelé vsi pochopitelně plnili tento příkaz s nechutí a velmi pomalu, protože neměli, kam by jinam šli. Netrpělivý generál proto k urychlení akce nasadil vojenský oddíl, který během půl dne zlikvidoval 28 domů. Z obyvatel, kteří za své doby a pozemky nedostali žádnou náhradu, se tak rázem stali bezdomovci, kteří se potloukali v okolí města. Nakonec se jich ujal hradišťský opat Pavel Ferdinand Václavík. Osadníkům vymezil plochu na území hradišťského poplužního dvora v dostatečné vzdálenosti od opevnění, při silnici na Šternberk. Ves se nejprve jmenovala Na klínku, ale později ji její obyvatelé z vděčnosti k opatovi Pavlovi pojmenovali Pavlovičky.

Popisek k obrázku

Na obrázku, který pochází přibližně z roku 1694, vidíte ve směru doleva na trase silnice do Šternberska a částí dnešní Komenského ulice jako hlavní orientační bod sloup Klementa Slavonínského z roku 1542, který v roce 1839 zničil blesk. Sloup stál přibližně v místech dnešního Gorazdova náměstí. Na obrázku vidíte hlavní tok Moravy s dřevěným tzv. Dlouhým mostem u dnešní restaurace Bristol. Dále následuje komunikace kryjící se s Komenského ulicí až po bastion na levém břehu Moravy, chránící most a současně přístup k Hradské bráně. U hlavního mostu, v místech nynější restaurace Bristol, Husovy kaple a okolní zástavby, začíná návesní ulicový půdorys obce Ostrovy.

Ves Ostrovy

Partnerské weby: - Arménský Dům - Portál Antika - Dobrá čajovna Olomouc - Divadlo Tramtarie - www.jirkapanek.cz - Arcidiecézní muzeum Olomouc  - MOF´s - Dům dětí a mládeže Olomouc - Poznávej.eu - Masáže,dárky,zážitky - Katalog ověřených kempů v ČR a SR - Koupaliště - Pohlednice Olomouc - Umělecký fotograf Kamil Vykopal - Moravské divadlo Olomouc - Akce v Olomouci - Arcibiskupský palác v Olomouci

        

Kadidla a Vykuřovadla

Kadidla a Vykuřovadla

Google Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Počasí pro Olomoucko

Novinky z vašeho města

Chcete být informováni o aktuálním dění ve vašem městě? Přihlaste se k odběru novinek z Portálu Olomouc!

Marek Čejka - Blízký východ